Áp dụng đám mây với VMware Made Simple

Di chuyển và bảo vệ khối lượng công việc VMware một cách liền mạch và dễ dàng sang VMware trên các đám mây công cộng, cho phép áp dụng đám mây nhanh hơn mà không cần phải kiến trúc lại các ứng dụng của bạn.