Điều gì làm cho Zerto khác biệt?

Zerto cung cấp RPO và RTO nhanh nhất trong ngành ở mọi quy mô. Đơn giản hóa đáng kể việc bảo vệ dữ liệu của bạn với kiến trúc mở rộng quy mô, chỉ phần mềm của chúng tôi, không yêu cầu bất kỳ phần cứng chuyên dụng nào. Trải nghiệm người dùng được tổ chức hợp lý của chúng tôi cho phép bạn sắp xếp bảo vệ, khôi phục và di chuyển với quy trình công việc dễ sử dụng.

Ma trận so sánh công nghệ

Zerto được xây dựng trên nền tảng bảo vệ dữ liệu liên tục với sự sao chép xảy ra ở lớp hypervisor, cho phép khôi phục chi tiết, RPO trong vài giây mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và tính nhất quán của ngăn xếp ứng dụng đầy đủ. Để cung cấp sự so sánh có ý nghĩa so với các công nghệ khác, các yếu tố đã được phân loại thành bốn nhóm, bao gồm kiến trúc, sao chép, phục hồi và tự động hóa và sự sẵn sàng của đám mây.

Tải xuống Bản sao dựa trên Hypervisor

Cái gì tiếp theo

Điền vào biểu mẫu nhanh này để nói chuyện với các kỹ sư của chúng tôi, nhận bản demo hoặc nhận thêm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn.

Tham quan nền tảng
Tham quan nền tảng của chúng tôi để tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của Zerto cho chính bạn

Bắt đầu chuyến tham quan

Bản dùng thử miễn phí
Bạn muốn dùng thử Zerto? Nhận giấy phép 14 ngày miễn phí hoặc quyền truy cập vào các phòng thí nghiệm theo yêu cầu của chúng tôi.

Thử ngay bây giờ