Khả năng tương thích chưa từng có với Microsoft Hyper-V

Zerto là câu trả lời cho môi trường Microsoft Hyper-V. Công cụ sao chép luôn bật cho phép bạn sao chép bất kỳ máy ảo (VM) nào trong Trình quản lý Máy ảo Trung tâm Hệ thống của Microsoft (SCVMM), cho phép bạn tự động khôi phục dữ liệu, chuyển đổi dự phòng và dự phòng — mà không cần cấu hình lưu trữ và không cần cài đặt tác nhân. Nó đơn giản mà.