Bảo vệ dữ liệu được đơn giản hóa và khôi phục sau thảm họa

Azure kết hợp những gì tốt nhất của IaaS và PaaS. Sử dụng nền tảng Zerto với đám mây công cộng như Microsoft Azure, các doanh nghiệp có thể mở khóa vô số trường hợp sử dụng — từ bảo vệ dữ liệu và DR đến di chuyển khối lượng công việc — để phát triển cơ sở hạ tầng và / hoặc ứng dụng của họ.