Liên hệ với chúng tôi

 

188 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: [email protected]

   Hỗ Trợ?

  Tất cả khách hàng, bất kể mức hỗ trợ, đều có thể truy cập myZerto

  Cổng hỗ trợ, bao gồm cơ sở kiến thức gồm hàng chục bài báo,

  các mẹo và diễn đàn để bạn tự làm câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi phổ biến.

  Yêu cầu hỗ trợ

  Yêu cầu hỗ trợ

  Đối với tất cả các câu hỏi về sản phẩm và dịch vụ Zerto, vui lòng gửi email đến địa chỉ [email protected]

  Cần dịch chuyển trung tâm dữ liệu?

  Yêu cầu hỗ trợ