Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ

Không thấy Trường hợp sử dụng của riêng bạn?

Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xem xét kịch bản cụ thể của bạn và giúp bạn xem cách nền tảng Zerto sẽ cho phép bạn đạt được mục tiêu của mình.

Xem Zerto trong Hành động
Hãy xem những video ngắn này để biết Zerto có thể làm gì cho bạn.

Xem bây giờ

Phòng thí nghiệm thực hành

Bạn muốn dùng thử Zerto? Nhận quyền truy cập vào các phòng thí nghiệm theo yêu cầu miễn phí của chúng tôi, nơi bạn có thể thử nhiều tính năng của Zerto với hướng dẫn có hướng dẫn.

Truy cập Phòng thí nghiệm