Kết hợp Bảo vệ Zerto với Sức mạnh của Google Cloud

Công nghệ ghi nhật ký và nhân bản dựa trên VMware từng đoạt giải thưởng của Zerto cho phép bạn di chuyển liền mạch khối lượng công việc và thực hiện khôi phục thảm họa trên Google Cloud VMware Engine mà không cần cấu trúc lại các ứng dụng của bạn.

Sử dụng đám mây với cùng các công cụ và quy trình vSphere quen thuộc mà bạn sử dụng tại chỗ ngày nay. Giải phóng thời gian để phát triển các ứng dụng và dịch vụ kết hợp thế hệ tiếp theo đồng thời giảm gánh nặng hoạt động đối với CNTT. Khám phá thông tin chi tiết thông minh với các dịch vụ của Google để phân tích dữ liệu của bạn trong thời gian thực và kết nối tốt hơn với khách hàng của bạn.