Sức mạnh tính toán của IBM với tính đơn giản của Zerto

IBM Cloud for VMware Solutions cung cấp tính linh hoạt và dễ sử dụng của VMware trên đám mây, cho phép bạn vẫn là chủ sở hữu của dữ liệu và ứng dụng của mình cũng như các khu vực nơi dữ liệu của bạn cư trú. Zerto cung cấp cho bạn thử nghiệm khôi phục thảm họa bằng điểm và nhấp đơn giản, di chuyển và bảo vệ dữ liệu liên tục, đảm bảo bạn đã sẵn sàng cho mọi thứ. IBM và Zerto tốt hơn với nhau.