Tại sao Zerto cho Chăm sóc sức khỏe?


Bối cảnh chăm sóc sức khỏe đang thay đổi đáng kể khi các chiến lược kỹ thuật số như chăm sóc ảo, y tế từ xa và tốc độ vô song trong hợp tác chăm sóc trực tuyến mở ra con đường mới cho việc chăm sóc bệnh nhân nhanh hơn, lấy bệnh nhân làm trung tâm. Nhưng những chiến lược này nhấn mạnh sự cần thiết của các chiến lược khôi phục và bảo vệ dữ liệu để bảo vệ các ứng dụng quan trọng trong sứ mệnh của tổ chức chăm sóc sức khỏe và dữ liệu bệnh nhân.

Zerto hội tụ khả năng phục hồi sau thảm họa, sao lưu và di động đám mây vào một nền tảng duy nhất, có thể mở rộng để giải quyết các trường hợp sử dụng mà các tổ chức chăm sóc sức khỏe đang trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số phải đối mặt.