Hướng dẫn Gorilla để sao lưu và phục hồi liên tục


Khám phá hướng dẫn này về những thách thức của sao lưu và phục hồi truyền thống cũng như cách Zerto loại bỏ thời gian chết và mất dữ liệu với tính năng bảo vệ dữ liệu liên tục.

Đọc hướng dẫn

IDC – Trạng thái sẵn sàng phục hồi dữ liệu và phục hồi sau thảm họa: 2021


Tìm hiểu cách các khối lượng công việc mới, bao gồm các ứng dụng được chứa trong vùng chứa và SaaS, đang thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và khôi phục bảo vệ dữ liệu.

Đọc báo cáo chính thức

So sánh công nghệ: Zerto so với Backup truyền thống


Tìm hiểu cách hoạt động của tính năng bảo vệ dữ liệu liên tục của Zerto so với sao lưu định kỳ truyền thống.

Đọc báo cáo chính thức