Mở khóa sự nhanh nhẹn của đám mây


Đơn giản hóa việc bảo vệ, khôi phục và tính di động của các ứng dụng và dữ liệu trên các đám mây riêng, công cộng và kết hợp.

Việc di chuyển dữ liệu của bạn lên đám mây có thể yêu cầu một lượng lớn tài nguyên, khiến việc sử dụng đám mây trở nên phức tạp và chậm chạp. Zerto mở khóa đám mây để khôi phục, sao lưu và di động dữ liệu sau thảm họa với một nền tảng sắp xếp và tự động hóa việc di chuyển của bạn — chỉ trong vài phút — do đó loại bỏ sự phức tạp và tăng tốc đáng kể các dự án áp dụng đám mây của bạn.

Zerto cho Đám mây lai và Đa đám mây

 


Tìm hiểu cách Zerto có thể giúp bạn đơn giản hóa việc bảo vệ, khôi phục và tính di động của các ứng dụng và dữ liệu của bạn trên các môi trường hỗn hợp và đa đám mây.

Đọc dữ liệu >

Chuyển DR của bạn và Sao lưu sang Đám mây

 


Xem cách tiết kiệm chi phí và tài nguyên bằng cách chuyển tính năng sao lưu bảo vệ dữ liệu và khôi phục thảm họa sang đám mây.

 

Đọc sách điện tử >

ESG: Bảo vệ dữ liệu đám mây

 

 

Thông qua báo cáo Nghiên cứu ESG này, bạn có thể hiểu được tình trạng hiện tại của việc quản lý và bảo vệ dữ liệu đám mây với những thách thức và mối quan tâm của nó.

Đọc báo cáo >