Kiểm tra bản vá

Kiểm tra bản vá có thể gây khó khăn và có thể khiến bất kỳ chuyên gia CNTT nào cũng lo lắng. Zerto cung cấp thử nghiệm bản vá dễ dàng, không gây gián đoạn dựa trên các bản sao sản xuất thực đã cũ vài giây trong một hộp cát biệt lập. Tất cả trong bốn lần nhấp chuột.

 

Với độ chi tiết chưa từng có của Zerto về giây, bản sao thử nghiệm của bạn chỉ chậm hơn bản sao sản xuất vài giây để cung cấp bức tranh chân thực về cách hoạt động của một bản vá hoặc bản nâng cấp cụ thể. Việc bắt đầu được tự động hóa và sắp xếp để bạn có thể tuân thủ và hạn chế rủi ro tiềm ẩn khi kiểm tra bản vá đồng thời giảm tài nguyên và thời gian sử dụng.

Tại sao lại là vấn đề quan trọng đối với khả năng phục hồi của CNTT đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe

 

Xem cách Nền tảng Zerto có thể giúp bạn đáp ứng thành công các tiêu chuẩn tuân thủ và chăm sóc bệnh nhân.

 

Đọc dữ liệu >

ESG: Chặng đường dài trước khi chuẩn bị cho Ransomware

 

 

Tìm hiểu cách các công ty cần vượt ra ngoài các công nghệ phòng ngừa và xem xét cách bảo vệ dự phòng toàn diện hơn.

Đọc dữ liệu >

Blog: Dòng Ransomware

 

 

 

Luôn cập nhật những gì đang diễn ra xung quanh khả năng phục hồi trên không gian mạng và ransomware.

 

Đọc dữ liệu >