Nền tảng quản lý dữ liệu đám mây và bảo vệ dữ liệu

Thị trường đám mây công cộng đang phát triển theo cấp số nhân và với sự tăng trưởng này, nhu cầu về các công nghệ vượt ra ngoài ảo hóa, sao lưu và sao chép kế thừa truyền thống. Việc áp dụng đám mây có thể gặp nhiều thách thức do các công nghệ cũ chưa bao giờ được thiết kế thực sự cho đám mây và quá phức tạp và không hiệu quả. Có thể di chuyển, quản lý, bảo vệ và khôi phục dữ liệu và ứng dụng lên và trong đám mây bằng cách sử dụng các công nghệ đám mây được xây dựng theo mục đích là chìa khóa để áp dụng thành công đám mây và chuyển đổi kỹ thuật số.